Ưu đãi tháng 3
Tôn vinh phái đẹp
ÁP DỤNG:
01-31/03/2018
Quét QR code để chia sẻ với bạn bè!
YVES ROCHER
Giảm 10% khi mua 1 sản phẩm Giảm 20% khi mua 2 sản phẩm Giảm 30% khi mua 3 sảnphẩm
Cập nhật thông tin mới nhất :
INFORMATION
Giảm 30% khi mua 3 sản phẩm tại Yves Rocher!
For Admin Only:
Unique Serial Number:
c0a2740d-db83-4e43-9656-6c71e2da153a

The pass is only available on mobile device, please use your smartphone to scan this QR Code to download the pass.

You can email the pass to your email address so that you can open it on your mobile device.

Print this pass if you don't want to use your mobile device

Print